Spring naar fragment...

 • Collectiegebouw

  Klik hier voor achtergrondinformatie en de meest recente ontwikkelingen over het collectiegebouw.

 • Winy Maas

  Winy Maas studeerde tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool in Boskoop en bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. In 1993 richtte hij samen met Jacob van Rijs en Nathalie de Vries het architectencollectief MVRDV op, dat in de loop van de jaren talloze spraakmakende gebouwen heeft gerealiseerd – in Nederland en op vele andere plaatsen in de wereld. Algemene informatie is te vinden via de website van het bureau. Voor de liefhebber is er een keur aan publicaties op papier.

 • De Po

  Bregje zegt ‘pispot’, maar in de archieven van het museum wordt dit voorwerp - geregistreerd onder nummer F 325 (KN&V) - omschreven als een ‘kamerpot’. De po is gemaakt tussen 1625 en 1675 door een anonieme pottenbakker in Oosterhout. Vermoedelijk in dezelfde pottenbakkerij als de melkkan op ‘Het Melkmeisje’ van Johannes Vermeer. Hij is in 1991 aan het museum geschonken door het echtpaar Van Beuningen-De Vriese. Het is niet bekend waar de po is gevonden.

 • Hendrik Sorgh

  Het paneeltje waar de restauratrice aan werkt, heet ‘Meisje aan het venster’. Het is gemaakt in 1659 door de Rotterdamse schilder Hendrik Maertensz. Sorgh (niet Herman, zoals Bregje hem per ongeluk noemt). Wanneer Sorgh precies geboren werd is niet bekend – misschien 1609, maar het zou ook 1611 kunnen zijn – maar zijn begrafenis vond plaats op 28 juni 1670. In de tussengelegen jaren was hij, behalve schilder ook actief in verschillende openbare functies. Sorgh was marktschipper van Rotterdam naar Dordrecht (net als zijn vader), broodweger, brandmeester en hoofd van de St. Lucasgilde. Hij woonde op stand aan het Steiger in Rotterdam, waar zijn vrouw een winkel met linnengoed dreef. Het is niet duidelijk bij wie Hendrik Sorgh als schilder in de leer was. Mogelijk heeft hij een of twee jaar bij Buytewech gewerkt of bij de Antwerpse schilder Herman Saftleven, samen met diens zonen Cornelis en Herman jr. Vanaf het begin is Sorgh geïnteresseerd in het schilderen van boeren interieurs met uitstallingen van potten, pannen, etenswaren. Vanaf 1650 legt hij zich enige tijd toe op het onderwerp ‘markt’. Museum Boijmans heeft een schilderij van een groentemarkt met prachtige uitstallingen van groente en fruit op een marktplein omzoomd door huizen. De laatste 10-15 jaar van zijn leven legt hij zich toe op kleine schilderijen met een enkele figuur plus een gebruiksvoorwerp. ‘Meisje aan het venster’ is een voorbeeld van zo’n laat werk.

 • ALMA

  Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw wordt in Museum Boijmans Van Beuningen onderzoek gedaan naar de relatie tussen pre-industriële gebruiksvoorwerpen en de afbeeldingen daarvan op schilderijen, prenten en tekeningen. Dit onder de noemer: ALMA. De initiatiefneemster voor dit interdisciplinaire onderzoek en documentatiesysteem is conservator Alma Ruempol (1939-1992) en de basis wordt gevormd door de Collectie Van Beuningen-de Vriese. Dit is een particuliere verzameling van Europese gebruiksvoorwerpen (twaalfde-negentiende eeuw), die aanvankelijk aan het museum in bruikleen werd gegeven en in 1991 aan de gemeente Rotterdam werd geschonken. De koppeling tussen afbeelding en object levert waardevolle informatie op over het materiële voorwerp en werpt tegelijk een nieuw licht op een schilderij of prent.

 • Gwendolyn Boevé-Jones

  Gwendolyn Boevé-Jones is eigenaar en directeur van Redivivus, een schilderijen restauratieatelier in Den Haag. Ze is daar zelf werkzaam als restaurator en leidt een team van restauratoren, gast-restauratoren en een fotograaf. Gwendolyn heeft restauratietechnieken en kunstgeschiedenis gestudeerd aan het Institute of Fine Arts van de New York University. Een stipendium bracht haar naar het Van Gogh Museum in Amsterdam, waar ze haar studie voltooide. Vervolgens werkte ze enige tijd voor het Amsterdamse Rijksmuseum. Sinds 1999 heeft ze haar eigen restauratieatelier. Gwendolyn doceert aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Stichting Restauratieatelier Limburg. Daarnaast geeft ze lezingen en demonstraties over allerlei onderwerpen die met restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen te maken hebben. Gwendolyn was ook te zien in Boijmans TV 2010, aflevering 8 

Door: Museum Boijmans Van Beuningen

Gepubliceerd op: 27 mei 2014

Aantal keer bekeken: 4433

Wie wil z’n kostbare spullen nu opgeslagen hebben in een lekkende kelder? Het ondergrondse depot van Museum Boijmans Van Beuningen voldoet al jaren niet meer aan de norm. Daarom zal er naast het museum een nieuw depot worden gebouwd; geheel bovengronds naar een spectaculair ontwerp van architectenbureau MVRDV. En omdat de kunstcollectie die er zal worden bewaard ook van jou is, wordt het nieuwe depot straks publiek toegankelijk.

In deze extra aflevering van Boijmans TV ontvangt rondleidster Bregje een groep helderzienden. Zij hebben signalen gekregen dat er al druk aan het nieuwe gebouw wordt gewerkt en gebruiken hun gaven om Bregje te informeren over de toekomst. Wederom blijkt Bregje een vat vol bijzondere kennis over de voorwerpen uit het verleden die in deze toekomst hun plek zullen vinden. Terwijl de groep de locatie van het nieuwe depot verkent, zoekt het kassameisje Mandy naar Arie. Waar is hij toch gebleven? Mandy belandt via het gat van Cattelan bij een kunstenaar. Het is Winy Maas, alfabetisch de eerste van het bekende Rotterdamse architectencollectief MVRDV. Hij legt haar uit hoe de spiegelende pot die hij als depot ontwierp, het Museumpark juist groter maakt in plaats van kleiner. Maar tegenstand moet er zijn. En zo is er ook de dappere actievoerder die zijn dag, zijn gezondheid, misschien wel zijn leven geeft voor de goede zaak. Actie!

Cast: Hannah van Lunteren, Jacqueline Blom, Martin van Waardenberg, Gwendolyn Boevé-Jones
Gast: Winy Maas
Redactie: Sjarel Ex, Els Hoek, Catrien Schreuder, Cees van der Wel
Productie: Dragan Bakema, Gino Ragueb
Camera: Sef Kroonenberg, Ruben van den Broeke
Geluid: David Spaans
Montage: Sander Burger
Leader ontwerp: Luis Zertuche
Muziek: Mike Redman
Geluidsnabewerking: KLEVR Sounddesign
Visagie: Suzanne Pelgrim
Kleding: Wendela van Dijk
Beeldnabewerking: Laurent Fluttert
Ondertiteling: Einion
Animatie: MVRDV
Met dank aan: De paragnosten en alle medewerkers van Museum Boijmans Van Beuningen
Geproduceerd door Popovfilm in opdracht van RTV Rijnmond